Domů

Vítejte na stránkách zubního lekáře Karla Píchy. Jsme soukromá zubní ordinace a laboratoř poskytující široké spektrum moderních léčebných postupů dospělým i dětským pacientům.

Naše stomatologická ordinace nabízí moderní vybavení, které by v současné době mělo být součástí každého kvalitně odvedeného ošetření odpovídající evropským standardům.

Implantologie a stomatologická chirurgie

Zvláštní důraz je vždy kladen na sterilitu

Stomatochirurgické zákroky

V naší ordinaci běžně provádíme desítky druhů ambulantních chirurgických výkonů, z nichž nejrozšířenějšími jsou:

  • Extrakce (vytržení) zubů, včetně zubů moudrosti a zbytků kořenů
  • Chirurgické vybavení zubů, které dosud nejsou prořezány nebo jsou prořezány jen částečně
  • Odstraňování ložisek infekcí nad kořeny zubů (resekce kořenového hrotu)
  • Úpravy vazivových tahů a uzdiček
  • Prohloubení předsíně dutiny ústní
  • Úprava protézního lože (odstanění překážejících kostních útvarů)
  • Augmentace
  • Sinus lift (uzavřený a oteřený)

Implantáty

Ke kvalitnímu životu bezpochyby patří úplný, funkční a estetický chrup. K jeho poškození však dochází velmi snadno a proto vám nabízíme moderní náhradu chybějících zubů – dentální implantáty. Ty dokáží plně obnovit fyzickou funkci chrupu, ale současně řeší i psychické a společenské problémy pacientů.

Zubní implantát

Dosud bylo zvykem využívat klasické můstky a protézy. Ty ale ke konstrukci vyžadují použití dvou zdravých, plnohodnotných zubů. Jejich obroušením ale vznikají nenávratné škody a už nikdy nemohou plnit svoji původní funknci jako dříve.

Dentální implantáty jsou upevněny v čelistní kosti a ve spojení s pilířem tvoří základ pro připevnění nového zubu. Umělý zub je tedy zakotven podobně jako zdravý zub.

V první fázi nejprve lékař vsadí do čelisti pacienta implantát, který má tvar malého šroubku. Ten se v následujících 6 – 12 týdnech vhojí a napojí se na něj druhý díl – tzv. pilíř. Na tento pilíř se potom jednoduchým způsobem upevní umělý keramický zub nerozeznatelný od zubů původních.

Implantáty doporučujeme všem lidem. O konkrétním použití vždy rozhoduje lékař na základě celkového zdravotního stavu pacienta. Pokud budete o implantáty řádně pečovat, dá se předpokládat, že vám budou sloužit do konce života. 85-99% všech zavedených implatnátů funguje bez problému po řadu let.

Pro vyškoleného zubního lékaře není zavedení implantátu nijak mimořádný zákrok. Bolesti se tedy nemusíte obávat. Zákrok se provádí v podmínkách běžné zubní ordinace v místním injekčním znecitlivění.

Dentální hygiena

Dentální hygiena spočívá v odstranění zubního kamene, plaku a pigmentací, fluoridace. Toto ošetření provádí dentální hygienistka. Pomůžeme Vám s nácvikem správné metody čistění zubů a s výběrem vhodných dentálních pomůcek, jakými jsou například mezizubní kartáčky nebo zubní nitě.

Mnoho lidí si myslí, že dentální hygienistka je pro jejich zuby zbytečná a že jí nepotřebují. To je velký omyl! I zdánlivě čisté zuby potřebují alespoň jednou za čas profesionálně vyčistit, odstranit pigmentace způsobené pitím kávy, čaje, červeného vína či kouřením. Nacvičíte správnou techniku čištění zubů. Pravidelná péče o dásně v podobě odstranění nánosů zubního kamene a povlaku, tím působí preventivně a může předcházet vzniku onemocnění jako je např. paradentóza. Příznaky zánětu dásní je zarudnutí, otok, krvácivost, zápach z úst.

Součástí vyšetření dentální hygieny je změření hloubky parodontálních chobotů, stanovení krvácení dásní a rozsahu povlaku, zubního kamene, zánětu a viklavosti zubů.

Bělení zubů

S přibývajícím věkem, kouřením, konzumací barevných nápojů získávájí zuby specifické zabarvení. Bělení zubů je metoda, která bez poškození zubních tkání toto zabarvení snižuje.

Existují 2 metody bělení. Domácí bělení spočívá v tom, že vám vytvoříme nosiče pro bělení, do kterých si doma sami po několik dní na pár hodin denně aplikujete bělící gel.
Ordinační bělení jsou 3 cykly asi po 20-ti minutách, kdy se na zuby aplikuje bělící gel a jeho účinek je podpořen osvícením lampou. Před samotným bělením je nutná kontrola zubů a dásní, zánět dásní a kaz jsou kontraindikací bělící kůry.

Bělení zubů způsobuje výskyt zvýšené citlivosti zubů. Je to ale jev pouze dočasný, který během pár dní ustane.